จ.สระแก้ว! พร้อมใจเดินรณรงค์ “ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว” 

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จ.สระแก้ว! พร้อมใจเดินรณรงค์ “ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว”

( 25 พ.ย.)ที่ บริเวณศาลา 200 ปี ลานสยามินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเยาวชน ผู้พิการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และส่วนราชการร่วมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว

พร้อมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์การยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว เพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใต้คำขวัญในการรณรงค์ที่ว่า “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง” โดยเริ่มจากครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวความคิดเพื่อยุติความรุนแรง

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่าจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งเหตุการณ์กระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว จำนวน 21 ราย ได้ดำเนินการพูดไกล่เกลี่ยยอมความ จำนวน 15 ราย แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี จำนวน 6 ราย

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุรา หึงหวง ปัญหาครอบครัว ซึ่งผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส และจากปัญหาดังกล่าวจังหวัดสระแก้วจึงได้เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ช่วยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก