อยุธยารวมใจ! ประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวัน “ต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2561” น้องแบม ร่วมพูดถ่ายทอดแรงบันดาลใจ

ข่าวนกกระจอก
 • 218
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  218
  Shares

อยุธยารวมใจ! ประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวัน “ต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2561” น้องแบม ร่วมพูดถ่ายทอดแรงบันดาลใจ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) ประจำปี 2561

มีนายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

พร้อมร่วม ขอประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกัน ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย ) ประจำปี 2561 จัดขึ้นสืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ ร่วมทั้งประเทศไทย ร่วมลงนามในอนุสัญญา ณ ประเทศเม็กซิโก

มีเป้าหมายให้ประเทสสมาชิก ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ซึ่งภายในกิจกรรมวันนี้มี การถ่ายถอดแรงบันดาลใจต้นแบบคนกล้า จาก “ น้องแบม ” น.ส.ปนิดา ยศปัญญา จากกรณีเปิดโปงการทุจริตกลโกงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ส่งผลขยายผลตรวจสอบศูนย์ฯทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เข้าบรรจุราชการของ ป.ป.ท.เขต 4 ของขอนแก่น มาเพื่อปลุกฝังเยาวชน และผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ให้มีความกล้าที่จะออกมาต่อต้านคอร์รัปชัน

นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า งานป้องกันการทุจริตจะต้องนำงานของการปราบปราม เราต้องยับยั้งการทุจริตให้ลดน้อยลงให้มากที่สุด ซึ่งแนวทางของ ป.ป.ช.จะมียุทธศาสตร์ชาติ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะปลุกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดที่จะสร้างสังคมเพื่อส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทย จะลดน้อย เรื่องของการร้องเรียนทุจริต

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ศักดริน  พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก

 • 218
  Shares