ผู้ว่าฯสระแก้ว เปิดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” จนท.-นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 400 คน!!


ข่าวนกกระจอก
 • 36
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  36
  Shares

ผู้ว่าฯสระแก้ว เปิดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” จนท.-นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 400 คน!!

ที่หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)  โดยมีภาคีทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 400 คน โดยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้วได้มีการจัดกิจกรรม

Loading...

การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว การจัดแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันการทุจริต ของหมู่บ้านช่อสะอาด โดยหมู่บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย การนำเสนอผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต

โดยโค้ช STRONG นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ หมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านคลองอาราง โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ซึ่งการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย ปีนี้เป็นการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและการเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย

 • 36
  Shares