“โรงไฟฟ้าหนองแซง (Gulf)” จัดโครงการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อความอุดมสมบรูณ์ยั่งยืน!

ข่าวนกกระจอก
 • 36
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  36
  Shares

“โรงไฟฟ้าหนองแซง (Gulf)” จัดโครงการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อความอุดมสมบรูณ์ยั่งยืน!

วันที่ 16 ธ.ค.61 สำนักงานประมง จ.สระบุรี อำเภอหนองแซง อบต.หนองกบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงไฟฟ้าหนองแซง (บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด) จัดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี

เป็นประธานในพิธี ณ ลำห้วยบ่า หมู่ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี กิจกรรมหลักได้แก่ การดูแลรักษาแม่น้ำคูคลองการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำสายที่หลากหลายลงสู่แหล่งน้ำเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและการขยายพันธุ์มากขึ้น

ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน รณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาแหล่งน้ำ และร่วมมือกันในการฟื้นฟูให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และ รักษาระบบนิเวศน์ในเกิดความสมดุลอุดมสมบูรณ์ มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่สมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป

 

 

ขอบคุณที่มา : ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ / ทีมข่าวนกกระจอก