“ศุลกากรสุวรรณภูมิ” ยึดปลาไหลสายพันธุ์ Anguilla anguilla ลักลอบนำเข้าไทย มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท !

ข่าวนกกระจอก
 • 210
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  210
  Shares

“ศุลกากรสุวรรณภูมิ” ยึดปลาไหลสายพันธุ์ Anguilla anguilla ลักลอบนำเข้าไทย มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท !

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกรมศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ร่วมกันแถลงผลการ ตรวจยึดปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla anguilla ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศ ROMANIA

ซึ่งเป็นสัตว์หวงห้าม และเป็นสายพันธ์ที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธ์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และชนิดสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก มีมูลค่ากว่า 40 ล้าน ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำใกล้สูญพันธ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2548 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร วางแผนร่วมกับนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเชาวน์ ตะกรุดเงิน ผุ้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และสุรพัศ สิขเรศ หัวหน้าสืบสวนและปราบปราม วางแผนจับกุมผู้กระทำความผิด เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวทั่งโลกและพยายามแกะรอยพฤติกรรมกลุ่มผู้ค้าที่มีความเสี่ยงจะนำเข้ามายังประเทศไทยพร้อมทั้งสืบสวนหาข่าวเชิงลึก

จนพบว่ามีขนวบการลับลอบส่งออกปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla anguilla ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่อยุ่ในบัญชีหมายเลขที่ 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าละพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าและส่งออก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักนักสืบสวนและปราบปราม และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ กรมประมง ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าทางอากาศยาน ซึ่งบรรทุกมากับอากาศยาน เที่ยวบินที่ QR 830 พบว่ามีสินค้าต้องสงสัยสำแดงชนิดสินค้าเป็น COOL SHRIMPS จำนวน 3 หีบห่อ น้ำหนัก 357 กิโลกรัม โดยส่งจากประเทศต้นทาง คือประเทศ ROMANIA ส่งมายังผู้รับในประเทศไทย

จึงประสานขอความร่วมมือจากหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการนำตัวอย่างสินค้าดังกล่าวไปตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าสินค้า เป็นปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla Anguilla และเมื่อวันที่ 20 นวาคม 2561 ยังพบว่ามีข้อมูลการนำเข้าสินค้าตามบัญชีสินค้าทางอากาศ สำแดง

เป็นสินค้าเป็น COOL SHRIMPS จำนวน 3 หีบห่อ น้ำหนัก 352 กิโลกรัม นำเข้ามาทางสายการบินกาตาร์แอรเวย์ เที่ยวบินที่ QR 838 ขนส่งจากประเทศต้นทาง คือประเทศ ROMANIA ปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ตรวจสอบพบว่าสินค้าเป็น ปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla Anguilla เช่นเดียวกัน รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

 

ทีมข่าวนกกระจอก