คณะผู้บริหารแพทย์-พยาบาล รพ.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง


ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คณะผู้บริหารแพทย์-พยาบาล รพ.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการพระราชทาน

Loading...

“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ดังกึกก้อง

ซึ่งจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน  น่ามอง ที่กระตุ้นให้ส่วนราชการ อำเภอ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน หมู่บ้าน ชุมชน และสถานที่สาธารณะ อันเป็นการสานต่อโครงการ “เมืองสวยน้ำใส”

ของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่สาธารณะ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทำความดีด้วยหัวใจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยร่วมกันทำจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ทำงานและบริเวณที่ตั้งสำนักงานรอบๆโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามเป็นระเบียบ ให้เอื้อต่อการให้บริการประชาชน และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดทำกิจกรรม ๕ ส. อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมดำเนินกิจกรรมอื่นๆ

ที่เป็นการส่งเสริมโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้น่าอยู่ สะอาด

และมีความปลอดภัยอันจะส่งผลต่อกระบวนการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ขอบคุณที่มา : ศักดริน พุทธคาวี  / ทีมข่าวนกกระจอก