“รัฐมนตรี” ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดึงวัด โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาลำคลอง

ข่าวนกกระจอก
 • 54
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  54
  Shares

“รัฐมนตรี” ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดึงวัด โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาลำคลอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร  และวัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน  เปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง  เพื่อสร้างการตระหนักรู้ พร้อมนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแล รักษา และพัฒนาคลอง  จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  กล่าวว่า  การจัดโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญที่คณะสงฆ์  ชุมชน  ครู และนักเรียน ที่อาศัยอยู่แนวคลอง  ตระหนักรู้ และนำองค์ความรู้ไปร่วมดูแล  รักษาพัฒนาคลอง พร้อมเป็นต้นแบบขยายผลไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยเฉพาะคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลไปถึงตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีความยาว 50 กิโลเมตร  ซึ่งรัฐบาลวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง  ภูมิทัศน์  การสร้างการรับรู้  การดูแลที่อยู่อาศัย  หรือการปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร

ทั้งการสร้างการรับรู้ระหว่าง บ้าน วัด และราชการ  ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมกันนี้  ยังปลุกจิตสำนักให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ดูแลรักษาพัฒนาคลองให้มีสภาพดีขึ้น ไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลอง

นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  กล่าวอีกว่า  ที่ผ่านมารัฐบาลได้คัดเลือกชุมชนตามลำน้ำต่างๆ จังหวัดละ 1 ชุมชน เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลำน้ำจากผักตบชวา วัชพืช  และขยะ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมน้ำควบคู่กันไป

 

 

ขอบคุณที่มา : ศักดริน  พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก