ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ข่าวนกกระจอก
 • 125
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  125
  Shares

ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

รับทราบการดำเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้มอบแนวทาง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการ จัดระเบียบสังคม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ สามารถนำนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ยิ่งขึ้นต่อไป

การประชุมพบปะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงทางสังคมในเรื่อง การจัดระเบียบสังคม, การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์

และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยี่ยมชมจุดจอดเรือบ้านท่าอินทร์แปลง ต. โคกก่องฯ ริมแม่น้ำโขง และจุดตรวจคนเข้าเมือง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อป้องกันการกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่น การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี เป็นต้น

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ปวิณชัย บุญพิเชฐ / ทีมข่าวนกกระจอก

 • 125
  Shares