บึงกาฬ กฟภ. ชวนบริษัท "จัดระเบียบสายสื่อสาร" ให้สวยงามปลอดภัย รองรับเมืองท่องเที่ยว !! - ข่าวนกกระจอก

บึงกาฬ กฟภ. ชวนบริษัท “จัดระเบียบสายสื่อสาร” ให้สวยงามปลอดภัย รองรับเมืองท่องเที่ยว !!

ข่าวนกกระจอก
 • 124
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  124
  Shares

บึงกาฬ กฟภ. ชวนบริษัท “จัดระเบียบสายสื่อสาร” ให้สวยงามปลอดภัย รองรับเมืองท่องเที่ยว !!

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารที่เลิกใช้แต่ยังห้อยอยู่ตามเสาไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ วิศิษฐ์ และ อบต.บึงกาฬ เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับเมืองท่องเที่ยวชายแดนริมน้ำโขง

ทั้งนี้ นายพรชัย เย็นใจ ผจก.กฟภ.บึงกาฬ กล่าวรายงานว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน  ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง  กอปรกับพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟภ.มีมากการนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น

โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  ในปี 2562 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้านำเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ

นายพรชัย กล่าวว่าเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีเป้าหมายให้รื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญ

หรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดบึงกาฬ ระยะทางทั้งสิ้น 9.60 กิโลเมตร บนถนน 5 สายคือ ถนนมีชัย ถนนบึงกาฬ ถนนบำรุงราษฏร์ ถนนพ้นทุกข์ภัย และถนนชยางกูรจากสี่แกยกบึงกาฬ – ศูนย์ราชการ ระยะทาง 6.30 กิโลเมตร โดยมีบริษัทเจ้าของสายสื่อสารเข้าร่วมปฏิบัติงาน

คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ,ทีโอที ,โทเทิลแอ็กแซสคอมมูนิเคชั่น, ดีแทคไตรเน็ต,ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์, ทริปเปิลทีบรอดแบนด์, แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค, แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส, ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น, บีเอฟเคทีประเทศไทย,หจก.เอ็นซีเคเบิ้ลทีวี, และทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั่วทั้งจังหวัดบึงกาฬภายในเดือนพฤศจิกายน 62 นี้

 

 

ขอบคุณที่มา : ปวิณชัย บุญพิเชฐ / ทีมข่าวนกกระจอก