มูลนิธิ เมเจอร์แคร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”พานักเรียน 235 คนชมชมภาพยนตร์การ์ตูนรอบพิเศษ “โดราเอม่อน” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวนกกระจอก
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares

มูลนิธิ เมเจอร์แคร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”พานักเรียน 235 คนชมชมภาพยนตร์การ์ตูนรอบพิเศษ “โดราเอม่อน” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”พานักเรียน 235 คนชมชมภาพยนตร์การ์ตูนรอบพิเศษ “โดราเอม่อน” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาห้างสรรพสินค้าบิ้กซีกำแพงเพชร

และห้างสรรพสินค้าบิ้กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ นักเรียน โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด หากแต่มุ่งเน้นด้านการช่วยเหลือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ นักเรียนที่ยังขาดโอกาสในสังคม รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์เป็นหลัก

ซึ่งมุ่งเน้นด้านการศึกษาควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เติมเต็มประสบการณ์ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาการและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เขาเหล่านี้ สามารถเติบโตเป็นบุคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นายสาโรจน์ จีนอนันต์ ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ สาขาบิ้กซี กำแพงเพชร กล่าวว่า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน

ที่มีเด็กและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ขาดโอกาสต่างๆ ไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษา หรือได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ

ดังนั้น บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โดยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา บิ้กซีกำแพงเพชร จึงได้จัดโครงการ “เมเจอร์ แคร์ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาและพัฒนาสังคมไทย สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ดี และสังคมแห่งคุณภาพ

ด้วยการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ในอำเภอขาณุวรลักษบุรีอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอคลองลาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 235 คน

เข้าชมภาพยนตร์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มฟรี และร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลจากห้างสรรพสินค้าบิ้กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขากำแพงเพชรอีกด้วย

 

ขอบคุณที่มา : ธนรัตน์ นครกัณฑ์ / ทีมข่าวนกกระจอก

 • 11
  Shares