แพร่ระดมกำลัง เข้าตรวจสอบป่าต้นน้ำแม่กำปอง หลังมีพลเมืองดีแจ้ง มีคนลอบตัดไม้กระยาแปรรูป !!

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แพร่ระดมกำลัง เข้าตรวจสอบป่าต้นน้ำแม่กำปอง หลังมีพลเมืองดีแจ้ง มีคนลอบตัดไม้กระยาแปรรูป !!

วันที่ 2 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ (ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่

นำโดย นายหมวดโทพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.แพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชป.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่,ตชด.32 (พะเยา),ศปทส.ภ.5 เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแจ้งแบะแสการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กำปอง บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ผลการตรวจสอบพบมีการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้กระยาเลย จำนวน 2 จุด สำหรับไม้แปรรูปได้ถูกลักลอบขนย้ายไปก่อนหน้าแล้วเหลือเพียงเศษไม้ที่ถูกแปรรูปไปแล้ว
ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันดูแลผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสอดส่องดูพฤติกรรมของผู้ลักลอบตัดไม้ เพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

 

ทีมข่าวนกระจอก