ประธาน COO ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ธนาคารปูม้าเกาะพยาม” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน !!

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ประธาน COO ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ธนาคารปูม้าเกาะพยาม” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน !!

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 เม.ย. 2562 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง ในฐานะประธาน COO จ.ระนอง นายปัญญา ประดิษฐสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง นายชยุต เลียนกาญจนากร เกษตรอำเภอเมืองระนอง และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ธนาคารปูม้า ม.1ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง

โดยมีนายอดิศักดิ์ ข่าวผ่อง ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ให้การต้อนรับ นายเศรณี อนิลบล ประธาน COO จ.ระนอง กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนองได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อปี2559 และได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

และสนับสนุนการผลิตสินค้าคุณภาพของกลุ่ม สำหรับธนาคารปูม้าเกาะพยาม เป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าเพื่ออนาคตลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านจะได้มีสัตว์น้ำให้จับอย่างยั่งยืน และเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลเกาะพยาม

จึงได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน และติดตามแก้ปัญหาต่างๆให้กับทางกลุ่ม
ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลเกาะพยาม มีสมาชิกทั้งหมด 60คน มีกิจกรรมของกลุ่ม

ประกอบด้วยการบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การทำผลิตภัณฑ์สินค้าจากผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ สะตอแกะเมล็ด ยาหม่องสมุนไพร แชมพูดอกอัญชัญ ยากันยุงตะไคร้หอม สะตอดอง สบู่ทำมือ ข้าวเกรียบสะตอ

 

 

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก