นักปั่นสายบุญ ปั่นจักรยานหาทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้วัดพระบาทน้ำพุ !

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นักปั่นสายบุญ ปั่นจักรยานหาทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้วัดพระบาทน้ำพุ !

ที่ลานหน้าเมืองโบราณ สมุทรปราการ พ.ต.อ. วีระศักดิ์ ทองสาริ หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานผู้จัดงานโครงการร่วมปั่นปันน้ำใจ ได้แถลงข่าว การจัดโครงการ ร่วมปั่นปันน้ำใจร่วม กับทีมงานตลาดทีเคสามห่วง กลุ่มนักปั่นสะพานบุญ กลุ่มสะพานบุญบูรพาปากน้ำ กลุ่มจักรยานโบราณ กลุ่มจักรยานล้อโต เรือบกสะพานบุญเรือ OTOP เมืองโบราณ

พ.ต.อ. วีระศักดิ์ ทองสาริ หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานผู้จัดงาน ได้กล่าว่า การจัดโครงการ ร่วมปั่นปันน้ำใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัย สมทบทุนปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยทางทีมงานผู้จัดงานมีความมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญเพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ให้ได้มากที่สุด โดยจะเริ่มปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นที่เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และจะเดินทางไปถึงปลายทางวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรีในช่วงเย็นวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยปั่นจักรยานเป็นเวลา 3 วัน และจะถวายปัจจัย ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ 9 มิถุนายน รวมระยะเวลาของโครงการจำนวน 4 วัน

สำหรับผู้ที่จะเข้ามาปั่นร่วมโครงการ จะไม่มีค่าสมัคร ใด ๆ แล้วแต่ท่านจะมีจิตศรัทธา จะทำบุญ ทั้งนี้สามารถขอรายละเอียดการร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณนิวัฒน์ เทียนปั่น โทร 085-1554042 063-9466166

 

 

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก