กาชาดอยุธยา เปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 สำรองโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กาชาดอยุธยา เปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 สำรองโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต  เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี  เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ  ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก  และยังเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการ  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิต

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  กล่าวว่า  กิจกรรมบริจาคโลหิต  เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้  จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “Safe blood for all” “โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”  เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้เข้าใจถึงกระบวนการความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทั้งผู้ให้และผู้รับ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้คนทั่วโลกได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และเป็นผู้บริจาคอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้านสาธารณสุข

ซึ่งทางจังหวัดฯ โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ได้เปิดรับบริจาคโลหิต  เพื่อนำเข้าธนาคารเลือดและสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน  นอกจากนี้แล้ว ภายในงานยังมีการเปิดรับบริจาคอวัยวะอีกด้วย  โดยพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ผลจากการสำรวจความต้องการใช้โลหิตในจังหวัดฯ นั้น พบว่า  จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี  จึงทำให้ปริมาณโลหิตที่สำรองไว้ในธนาคารเลือดมีไม่เพียงพอ  ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  จึงได้เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจในทุกๆ 3 เดือน  เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอ

พร้อมรองรับสถานการณ์เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  อีกทั้งยังทำให้ร่างกายได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเลือด  ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองอีกด้วย

 

 

ขอบคุณที่มา : ศักดริน  พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก