ชุมพร – วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชุมพร – วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15

วันที่ 16 มิ.ย.62ที่บริเวณชายหาดปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการอนุรักษ์ ในจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็น “หนึ่งเดียวในสยาม”

ที่แตกต่างจากการแข่งขันมินิมาราธอนทั่วไป ด้วยการ “วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” ระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่ง นักท่องเที่ยว และประชาชนทั้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นจำนวนมาก สำหรับ การแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ระยะทาง 14 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวจากบริเวณเรือจักรีนฤเบศรจำลอง ชายหาดปากน้ำหลังสวน ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเล และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร

 

โดยนักกีฬาต้องวิ่งลุยน้ำทะเล ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร ก่อนถึงเส้นชัย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน “วิ่งฟันรัน” ระยะทางเพียง 3 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้าเส้นชัยที่เกาะพิทักษ์เช่นกัน

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี รักษาประเพณีอันดีงามไว้สืบเป็นประจำทุก

 

ขอบคุณที่มา : ชูศักดิ์  ตระหง่าน / ทีมข่าวนกกระจอก