สระแก้ว – เปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร (ชมคลิป)

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สระแก้ว – เปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร (ชมคลิป)

( 24 มิ.ย.) ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ตรงข้ามบิ๊กซีสาขาสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน เปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้เปิดตัวสินค้ารูปลักษณ์ใหม่เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น

โดยโดยกิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว การแข่งขันการจัดกระเช้าผลไม้ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร การแข่งขันการกินมะม่วงดิบ การทำอาหารว่างจากพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว โดยเกษตรจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดมีการส่งเสริมการตลาดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้พร้อมให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย

 

 

 

 

 

 

 

ชมคลิป

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก