สระแก้วรวมใจ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ตามโครงการกาชาด และโครงการกองทุนเงิน 10 บาทช่วยบ้าน 10 หลัง (ชมคลิป) - ข่าวนกกระจอก

สระแก้วรวมใจ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ตามโครงการกาชาด และโครงการกองทุนเงิน 10 บาทช่วยบ้าน 10 หลัง (ชมคลิป)

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สระแก้วรวมใจ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ตามโครงการกาชาด และโครงการกองทุนเงิน 10 บาทช่วยบ้าน 10 หลัง (ชมคลิป)

ที่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 28 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการ มอบบ้าน ให้แก่ นางสาวศิริวรรณ ประเชิญสุข อายุ 35 ปี พร้อมด้วยสามี และ บุตรอีก จำนวน 7 คน ซึ่งครอบครัวดังกล่าวมีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม

ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการซ่อมแซม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้จัดทำโครงการกาชาดร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยช่วยเหลือหลังละ 100,000 บาท

อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วเข้ามาดูแลช่วยเหลือเด็ก และ ครอบครัวว่าสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง อีกทั้งได้มอบให้นายอำเภอจัดหาพันธุ์พืชผักสวนครัวและสัตว์เลี้ยงที่สามารถนำมาประกอบอาหาร

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากครอบครัวนี้มีสมาชิกอยู่ด้วยกันจำนวนทั้งสิ้น 9 คน หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบบ้านอีกหนึ่งหลัง ที่ บ้านเลขที่ 32 1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้แก่ นายจันทร์ โตยันต์ อายุ 76 ปี ซึ่งสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน

อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานดูแล ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ เนื่องจากมีอายุมาก อีกทั้งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และรายได้ส่วนใหญ่มาจากเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท เบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 800 บาท รวมเป็น 1,500 บาท

โดยสภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคงใช้ไม้กั้นสังกะสีมุงหลังคา และ ฝาบ้านให้พออยู่อาศัย และ หลบฝนได้ในช่วงฤดูฝน จังหวัดสระแก้วจึงได้นำเงินโครงการกองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง มาสร้างและเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่นายจันทร์ โตยันต์ เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง และ มั่นคง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

ชมคลิป

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก