ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชน-ความมั่นคงของชาติ

ข่าวนกกระจอก
 • 188
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  188
  Shares

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชน-ความมั่นคงของชาติ

วันที่ 10 ก.ค.61 ที่ โรงแรม เดอะ เวโล อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พล.ต.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความั่นคงของชาติ

โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนเพื่อเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอภิปรายและเสนอผลงาน การส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคง

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดการประชุมทางวิชาการดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่องการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บังคับบัญชาต่อไป

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : สุพจน์ ชายแดนไทย