ปศุสัตว์อยุธยา สานต่อโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ปศุสัตว์อยุธยา สานต่อโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานประกอบพิธีถวายสดุดีเทิดพระเกียรติและเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  กล่าวว่า  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า  และทรงประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย  ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านในการขับเคลื่อนการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ จึงจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยร่วมกันผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยง  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสิ้นเชิงภายในปี 2563 ด้าน นายจาตุรนต์  พลราช  ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  ผลจากการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่อำเภอบางปะหัน

พบว่า มีสุนัขและแมวทั้งสิ้น 19,204 ตัว  แบ่งเป็นสุนัข 11,768 ตัว และแมว 7,436 ตัว  โดยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปศุสัตว์ฯ ได้ร่วมกับอำเภอบางปะหันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนครบทุกตัว หรือ ครบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ศักดริน  พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก