ไอเดียเจ๋ง! สระแก้วจัดทอดผ้าป่า “ขยะรีไซเคิ้ล” ลดโรค-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ชมคลิป)

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ไอเดียเจ๋ง! สระแก้วจัดทอดผ้าป่า “ขยะรีไซเคิ้ล” ลดโรค-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ชมคลิป)

นายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ประธานพิธี เปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน แรลลี 4 ดี วิถีพอเพียงรักสิ่งแวดล้อม และมีการทอดผ้าป่าขยะ (รีไซเคิล)

ต่อมานายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกฝังอาชีพที่ทุจริตให้กับนักเรียนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ได้เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ดำรงซึ่งความเป็นไทยและอยู่อย่างแบบพอเพียง สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียน  สร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างครบวงจร เพื่อปัองกันโรคของนักเรียนที่เกิดจากขยะ เช่น หนู แมลงต่างๆ และเพื่อลดมลพิษที่มาจากขยะลดภาวะโรคร้อนติดต่อต่างๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ

ต่อมาได้รับเกียรติจาก นางสาว กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 มาร่วมพิธีเปิดโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นต้น และจะนำโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียนต่อไป

 

 

 

 

 

ชมคลิป

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก