สระแก้ว - เพิ่มศักยภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอย อันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (ชมคลิป) - ข่าวนกกระจอก

สระแก้ว – เพิ่มศักยภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอย อันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (ชมคลิป)

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สระแก้ว – เพิ่มศักยภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอย อันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (ชมคลิป)

(12 ก.ค.) ที่ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)  ในการรับกำจัดขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วไปกำจัด จึงได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทฯในการนำขยะอันตรายไปกำจัดรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว มีการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 536.89 ตัน โดยการคำนวณจากจำนวนประชากร

ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 19.42 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 369.62 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 389.04 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 7 2.46 และถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 4 ที่มีร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 68.84

 

 

 

 

 

 

ชมคลิป

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก