กองปราบฯเอาจริง ลูกแว้น-พ่อแม่โดนด้วย ปล่อยปะละเลยซ้ำ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุด 30,000 บาท

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กองปราบฯเอาจริง ลูกแว้น-พ่อแม่โดนด้วย ปล่อยปะละเลยซ้ำ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุด 30,000 บาท

คนขับ  ผิด “ขับรถโดยไมคำนึงถึงความปลอดภัย” จำคุก 3 เดือน ปรับสูงสุด 10,000 บาท, คุมประพฤติ, ทำงานบริการสังคม (มาตรา 43 พรบ.จราจรทางบกฯ)

คนซ้อน  ผิด “สนับสนุน” รับโทษ 2 ใน 3 ของคนขับ, คุมประพฤติ, ทำงานบริการสังคม (มาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา)

ผู้ปกครอง  ผิด “ปล่อยปะละเลย” ทำทัณฑ์บน หรือให้วางเงินประกัน หากกระทำผิดซ้ำริบเงินประกัน (คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558) ผู้ปกครองจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุด 30,000 บาท (มาตรา 26 พรบ.คุ้มครองเด็กฯ)

และที่สำคัญ คือ “ยึดรถ” (คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558)

 

 

ขอบคุณที่มา : กองปราบปราม