สั่งปิด 5 ปี !! ร้านดังย่านบ้านดุง จ.อุดรฯ ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 เข้าใช้บริการ ตั้งสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สั่งปิด 5 ปี !! ร้านดังย่านบ้านดุง จ.อุดรฯ ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 เข้าใช้บริการ ตั้งสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

วันที่ (1 กันยายน 2562) เวลา 01.30 น. โดยการอำนวยการของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี , นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอบ้านดุง สั่งการให้ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง นำโดย นายวุฒิพงษ์ ใจยศ ป้องกันจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายหมวดโท เกรียงไกร ชัยอามาตย์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุดรธานี/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 ,

นายอนุชา พิสัยกุล ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุดรธานี และ พ.อ.อ.ยศกร เพชรล้ำ ปลัดอำเภอที่ทำการปกครอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1  ได้ร่วมทำการจับกุม สถานประกอบการ ร้านตะวันแดง ณ บ้านดุง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมี นายธีระพล นาทองใบ รับเป็นผู้ดูแลร้าน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ดังนี้

1. ตั้งสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเวลาห้ามขาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
4. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

5. จำหน่ายสุราให้แก่เด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสถานประกอบการที่เปิดคล้ายสถานบริการ อาจมีการอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ และเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ตั้งอยู่ 111 หมู่ที่ 1 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ให้แก่ประชาชน โดยมอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานความมั่นคง) ดำเนินการตรวจสอบ จนนำไปสู่การจับกุมดังกล่าว

โดยตรวจยึดของกลาง จำนวน 5 รายการ และตรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 ราย จึงได้นำตัวผู้ดูแลร้าน การ์ด พนักงานเสิร์ฟ และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาบันทึกคำให้การ (ปค.14) ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งทำบันทึกจับกุม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงถือได้ว่า ร้านตะวันแดง ณ บ้านดุง ได้มีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ จังหวัดอุดรธานีจะได้มีคำสั่งปิดร้านตะวันแดง ณ บ้านดุง เป็นเวลา 5 ปี ตามลำดับต่อไป

 

ขอบคุณที่มา : ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง