เริ่มแล้ว “เทศกาลถือศีล-กินเจ” ผู้ถือศีลได้เดินทางมารับ เทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณ ในช่วงถือศีล-กินเจ 9 วัน 

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เริ่มแล้ว “เทศกาลถือศีล-กินเจ” ผู้ถือศีลได้เดินทางมารับ เทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณ ในช่วงถือศีล-กินเจ 9 วัน

เช้าวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พระภิกษุปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาสและพระจากวัดถาวรวราราม หาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้ถือศีล-กินเจ ได้เดินทางมาทำพิธีรับเทพเจ้ากิวอ๋องฮุดโจ้ หรือเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ที่มีความเชื่อว่า เดินทางมาจากชั้นดาวดึงส์มาทางทะเล เพื่ออัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณในช่วงถือศีล-กินเจ ที่วัดถาวรวราราม หาดใหญ่ ในระยะเวลา 9 วัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 โดยนอกจากจะมีการถือศีลกินเจแล้ว พระในวัดถาวรวรารามก็จะทำพิธีสวดมนต์บูชาเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ร่วมกับผู้ถือศีลกินเจตลอดระยะเวลา 9 วัน สำหรับพิธีส่งเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 จะทำการส่งในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 22.00 น. ที่บริเวณทะเลสาบสงขลา

สำหรับตำนานการกินเจนั้น เชื่อกันว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีต 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ในพิธีกรรมนี้ สาธุชนจึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต หันมาบำเพ็ญศีล โดยการตั้งปณิธานในการกินเจ งดเว้นอาหารคาว เพื่อเป็นการสมาทานศีล 2 ประการ คือ

เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตน, เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเลือดของตน , เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเนื้อของตน ความหมายของการกินเจ จึงหมายถึงการรักษาศีล ปฏิบัติธรรมทั้งกาย วาจา และใจ ไม่ใช่หมายความเพียงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้น การปฏิบัติธรรมร่วมไปด้วยรวมทั้งการนุ่งขาวห่มขาวเพื่อความบริสุทธิ์ จึงจะครบเป็น “การถือศีล-กินเจ” อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / ทีมข่าวนกกระจอก