กรุงเก่า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรุงเก่า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 11 ตุลาคม 2562  ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคกิจกรรมจิตอาสาตรวจสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์

นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา ผู้พิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมกว่า 500 คน ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการนี้วัดพนัญเชิงวรวิหารร่วมกับส่วนราชการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวโดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคกิจกรรม ถวายพระราชกุศลและ

กิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรมจิตอาสาตรวจสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาด ห้องสุขา โรงจอดรถ บริเวณภายในวัดพนัญเชิง วรวิหาร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถวายเป็นพระราชกุศล ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่จะถึงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ศักดริน  พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก