นักเรียนไทยกวาดเหรียญชัยฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จากโปรตุเกส

ข่าวนกกระจอก
 • 332
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  332
  Shares

นักเรียนไทยกวาดเหรียญชัยฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จากโปรตุเกส

เมื่อเวลา 7.00 น.วันที่ 30 ก.ค.2561 นาง ดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขัน ฟิสิกส์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 21-29 ก.ค.2561 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TG 921 เวลา 6.25 น.

นาง ดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กล่าวว่า ตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถ ทำได้ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ดังนี้ นายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทอง นายพชรพล ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เหรียญเงิน นายลภัส เปรมเจริญ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง เหรียญเงิน นายญาณวรุตม์ พาราทิพย์เจริญชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน โดยในปีนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 86 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขันทั้งหมด 396 คน จาก 86 ประเทศ /เขตการปกครอง ประเทศไทยทำคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 9

และในเวลาต่อมา นาง ดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขัน เคมี โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ วันที่ 19 – 29 ก.ค. 2561 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TG 921 เวลา 6.25 น.

ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้ นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน

นักเรียนคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 คือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับ 2 ผู้แทนจากประเทศรัสเซีย อันดับ 3 ผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ คะแนนทฤษฎีสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน คะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็นเหรียญทองจำนวน 35 คน เหรียญเงินจำนวน 65 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 95 เหรียญ และเกียรติคุณประกาศจำนวน 10 รางวัล มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 76 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 300 คน ประเทศร่วมสังเกตการณ์ 6 ประเทศ

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวนกกระจอก

 

 • 332
  Shares