ปภ. ประกาศเขตภัยแล้ง 14 จังหวัด ย้ำมีแผนช่วยเหลือ ประสานจังหวัดเร่งแจกจ่ายน้ำ ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ปภ. ประกาศเขตภัยแล้ง 14 จังหวัด ย้ำมีแผนช่วยเหลือ ประสานจังหวัดเร่งแจกจ่ายน้ำ ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

 

ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ รวม 22 อำเภอ 125 ตำบล 965 หมู่บ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา รวม 31 อำเภอ 215 ตำบล 2,151 หมู่บ้าน 20 ชุมชน
ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และอุทัยธานี รวม 16 อำเภอ 80 ตำบล 649 หมู่บ้าน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นห่วง 20 จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ แต่ได้เตรียมการตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว มีแผนงานโครงการที่จะนำน้ำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ปัญหาในส่วนของการประปานครหลวง ประสบปัญหาน้ำกร่อย หรือน้ำมีความเค็มจากน้ำทะเลหนุน ซึ่งความเข้มมีผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว ได้ประสานกรมชลประทานให้เริ่มมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อผลักดันน้ำเค็มกลับสู่ทะเลจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรให้สูบน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์