ปภ. ประกาศเขตภัยแล้ง 20 จังหวัด เร่งแจกจ่ายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อน ขอความร่วมมือปชช. ใช้น้ำอย่างประหยัด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ปภ. ประกาศเขตภัยแล้ง 20 จังหวัด เร่งแจกจ่ายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อน ขอความร่วมมือปชช. ใช้น้ำอย่างประหยัด

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด รวม 98 อำเภอ 541 ตำบล 4,600 หมู่บ้าน/ชุมชน

-ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และสกลนคร

 ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี

ปภ.ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน กำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ สำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ แยกเป็น น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์