ทอ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน “มอบของที่ระลึก” ให้นักท่องเที่ยว (ชมคลิป)

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทอ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน “มอบของที่ระลึก” ให้นักท่องเที่ยว (ชมคลิป)

เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ 22 มกราคม 2563 ที่บริเวณทางออกจากเครื่องบิน Gate D4 อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวผานิต เสถียรเสพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนับสนุนธุรกิจผู้แทนจากหน่วยงานราชการและสายการบินพันธมิตร ได้ร่วมกันให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 471 เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นพัดลายดอกไม้ แก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีการแสดงเชิดสิงโต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และความจงรักภักดี ให้การต้อนรับ โดยมีการตกแต่งบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารทั้งในส่วนขาเข้าและขาออกให้เข้ากับบรรยากาศตรุษจีน เพื่อต้อนรับปีหนูทอง ที่บริเวณซุ้มประตู 5 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และซุ้มต้อนรับที่บริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ยังได้มีการประดับตกแต่งด้วยพัดขนาดใหญ่

และตุ๊กตาหนูทอง รวมทั้งตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม เพื่อสื่อถึงการพัดไล่ความทุกข์โศกออกไปและนำพาความร่มเย็นเข้ามา ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 19 – 31 มกราคม 2563 (รวม 13 วัน) เป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้า – ออก เป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงดังกล่าวประมาณ 2.7 ล้านคน

หรือเฉลี่ยกว่าวันละ 209,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 แบ่งเป็นผู้โดยสารตามตารางการบินปกติ 2.66 ล้านคน และผู้โดยสารในเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำประมาณ 61,000 คน และในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนประมาณ 14,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,082 เที่ยวบิน

ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.5 แบ่งเป็นเที่ยวบินตามตารางการบิน 13,682 เที่ยวบิน เที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำประมาณ 386 เที่ยวบิน สำหรับสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 3 อันดับแรกคือสายการบินไทยเวียตเจ็ท จำนวน 116 เที่ยวบิน สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ จำนวน 108 เที่ยวบิน

และสายการบินเซียะเหมินแอร์ไลน์ จำนวน 52 เที่ยวบิน ส่วนสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยมีการติดตั้งเครื่อง Thermo Scan ที่บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E ซึ่งเป็นอาคารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดหลุมจอดไว้รองรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังโรคระบาดดังกล่าว เป็นการเฉพาะอีกด้วย

 

 

 

 

ชมคลิป

 

 

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก