นายกเล็กบางปู เปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาวิถีพอเพียง ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน !! - ข่าวนกกระจอก

นายกเล็กบางปู เปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาวิถีพอเพียง ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน !!

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นายธีระพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู นางพริมลักณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาวิถีพอเพียง และโครงการ สวนผักพอเพียงหนูทำได้ ที่ทางโรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ ท.บางปู ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้จริง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างแบบอย่างปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนซึ่งยังอยู่ในเยาว์วัยได้ศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างนำไปใช้ในการเลี้ยงครอบครัวยามเมื่อเติบโตขึ้นไปโดยมี นางจุฑาทิพย์ ฤทธิ์แผลง ครู คศ.3 รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ


นางจุฑาทิพย์ ฤทธิ์แผลง ครู คศ.3 รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ท้ายบ้านใหม่ ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาวิถีพอเพียง และโครงการ สวนผักพอเพียงหนูทำได้ เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้จริง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยสามารถนำมาประยุคใช้ได้แบบง่าย ๆ โดยเป็นการนำสิ่งรอบตัวและนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องลงทุน นอกจากนี้การศึกษาในระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับขั้นสูงต่อไป ถ้าเราปลูกฝังเด็ก ๆ เหล่านี้ให้มีความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกันได้ จะทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและก็สามารถใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้ดีขึ้น

ที่มา : ข่าวนกกระจอก