ผู้ว่าฯยืนยัน ยังไม่พบแรงงานไทยจากเกาหลี เข้าพื้นที่สมุทรสาคร เตรียมพิจารณาหาที่กักตัวใหม่ หลังชาวบ้านคัดค้าน พื้นที่พุทธมณฑลจังหวัด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้ว่าฯยืนยัน ยังไม่พบแรงงานไทยจากเกาหลี เข้าพื้นที่สมุทรสาคร เตรียมพิจารณาหาที่กักตัวใหม่ หลังชาวบ้านคัดค้าน พื้นที่พุทธมณฑลจังหวัด

เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น.ของวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมทรสาคร กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยโรค COVID-19 ของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้น ที่ผ่านมามีผู้ที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังจำนวน 41 ราย

แต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 ในทุกๆราย แต่ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครก็มีความจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชน นายวีระศักดิ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับคนจังหวัดสมุทรสาครที่จะเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้นั้น แต่เดิมทางจังหวัดเคยพิจารณาเห็นว่า

พื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด มีบรรยากาศดี มีห้องพักอาศัยเหมาะสม และสามารถควบคุมดูแลให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่กักตัวได้เป็นเวลา 14 วันตามมาตรการของรัฐบาล แต่เมื่อมีเสียงสะท้อนหรือเสียงคัดค้านจากพี่น้องประชาชนชาวอำแพงเจ้าของพื้นที่ พร้อมกับเหตุผลที่นำเสนอมานั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพี่น้องประชาชนชาวอำแพงที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบพุทธมณฑล

และผู้ที่ใช้ประโยชน์จากพุทธมณฑลทั้งการเรียนและการออกกำลังกาย จึงจะได้นำมาประชุมพิจารณาหารือกันนอกรอบใหม่อีกครั้ง ว่านอกจากพุทธมณฑลแล้วยังมีพื้นที่ใดอีกบ้างที่มีความเหมาะสมที่จะจัดให้เป็นพื้นที่เก็บตัวของคนจังหวัดสมุทรสาครที่จะเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งหากมีจำนวนไม่มากนักก็อาจจะใช้โรงพยาบาลไปก่อนชั่วคราว

 

แต่ถ้ามาพร้อมกันทีละหลายๆ คน จนพื้นที่โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ ก็ต้องหาที่เหมาะสมและประชาชนยอมรับต่อไป แต่ทั้งนี้ขอยืนยันได้ว่า ณ ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีการรับตัวผู้ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้เข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใดทั้งสิ้น สิ่งที่ได้ยินมาว่าจะมีการรับตัวผีน้อยเข้ามาเมื่อช่วงเย็นวาน(09 มีนาคม) ที่ผ่านมา เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น

นายวีระศักดิ์ ยังได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครด้วยว่า ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 และติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไม่คลาดเคลื่อนไปตามกระแสที่ได้ยินมาโดยยังไม่ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ยืนยันได้ว่า จังหวัดสมุทรสาครยังไม่พบผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด – 19 และยังไม่มีการรับตัวผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้เข้ามากักตัวไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแม้แต่คนเดียว อีกประการหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะให้พี่น้องชาวสมุทรสาครเข้าใจคือ

ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่นั้น ก็ไม่ใช่ผู้ป่วยด้วยโรคจากเชื้อโควิด – 19 เพราะบุคคลเหล่านี้ถูกกักตัวมาแล้ว 14 วัน จากประเทศต้นทาง แต่เมื่อมาถึงเมืองไทยก็ต้องมีการตรวจร่างกายและกักตัวซ้ำอีกครั้ง เพราะต้องการให้คนในครอบครัวและชุมชนแวดล้อมเกิดความสบายใจมากขึ้น อีกทั้งอยากให้ผู้ที่เดินทางกลับมาทุกคนอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านการควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย จึงไม่ปล่อยให้กลับไปกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะอาจจะหนีออกไปข้างนอกจนสร้างความแตกตื่น

 

หวาดกลัวให้กับคนอื่นๆได้ ส่วนเรื่องของการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ของไทยนั้น จะเริ่มตั้งแต่ที่สนามบินหากบุคคลใดที่เดินทางกลับมาแล้วตรวจพบว่ามีอาการป่วยก็จะต้องถูกส่งตัวไปให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยและถ้าพบว่าผลตรวจมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดโรคโควิด – 19 ได้ ก็จะส่งเข้าศูนย์การแพทย์ฯ ทันที จะไม่มีการปล่อยตัวให้กลับเข้ามาในพื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างแน่นอน

ส่วนนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ก็บอกว่า ถ้าพูดถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้ามาดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้และพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของรัฐบาลนั้น ทางจังหวัดสมุทรสาครได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือ โดยจะทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ ทั้งการดูแล การเฝ้าระวัง

และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด – 19 แต่สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย ก็ขอให้ไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ขอให้ตระหนักในการเฝ้าระวังและดูแลตนเองด้วยวิธีการที่แพทย์แนะนำก็จะไม่ติดเชื้อโควิดแล้ว นอกจากนี้หากประชาชนที่มีความสงสัยอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด – 19 หรือติดตามข่าวสารสถานการณ์โควิดฯในแต่ละวัน หรือแม้แต่จะร้องเรียน แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือใดๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ก็เข้าไปที่ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ Call center 034 – 871276 ต่อ 114 เป็นเบอร์ตรงเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะ

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ชูชาต แดงพยนต์ / ทีมข่าวนกกระจอก