“แม่ทัพภาค4” สั่งคุมเข้ม ชายแดนไทย-มาเลฯ ใช้แค่ 3 ด่าน งดข้าม 94 ช่องทางธรรมชาติ พร้อมคัดกรองเข้มโควิด-19 !!

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“แม่ทัพภาค4” สั่งคุมเข้ม ชายแดนไทย-มาเลฯ ใช้แค่ 3 ด่าน งดข้าม 94 ช่องทางธรรมชาติ พร้อมคัดกรองเข้มโควิด-19 !!

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ด่านศุลกากร ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อตรวจดูการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ในการรองรับคนไทยจำนวนมากที่ต่างทยอยเดินทางออกมาจากด่านพรมแดนประเทศมาเลเซีย หลังทางการมาเลเซีย ปิดประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคCoViD -19 ภายหลังได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปิดจุดผ่อนปรนในพื้นที่ ให้เหลือ เพียงอำเภอละ 1 จุด เพื่ออำนวยการความสะดวกรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีประกาศให้คงเหลือจุดผ่อนปรน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส อำเภอละ 1 จุด ดังนี้

อ.ตากใบ ท่าข้ามศรีพงัน บ.ศรีพงัน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ

อ.สุไหงโกลก ท่าประปา เทศบาลสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก

อ.แว้ง ท่าข้ามกะดุนง บ.กะดุนง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ 18 มี.ค.63 เวลา 05.00 น. จนกว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ใช้ช่องทางด่านหลักทั้ง 3 ด่าน และจุดผ่อนปรน 3 จุด ทั้ง 3 อำเภอ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย เเละ ซักประวัติ

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้กำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันตามแนวชายแดนทุกช่องทาง เสริมการปฏิบัติและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และจุดผ่อนปรนทั้ง 3 จุด สำหรับช่องทางท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย ทั้ง 94 ช่องทาง ห้ามมิให้ประชาชนผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาด สิ่งสำคัญให้เน้นย้ำเรื่องการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการดูแลตนเอง ให้ปฏิบัติตามที่จังหวัด และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้

 

 

ขอบคุณที่มา : Wassana Nanuam