เกษตรฯน่าน จับมือพลังงานจังหวัด นำน้ำจาก “เขื่อนน้ำว้า” ช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เกษตรฯน่าน จับมือพลังงานจังหวัด นำน้ำจาก “เขื่อนน้ำว้า” ช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายนพดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน นายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่โครงการเขื่อนน้ำว้า ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประเด็นการนำน้ำจากโครงการเขื่อนน้ำว้า มาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งโครงการเขื่อนน้ำว้าได้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ

ซึ่งมีปริมาณการเก็บ กักน้ำเต็มความจุของเขื่อนประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉพาะห้วงฤดูฝน เพียง 6 เดือน คือเดือน มิ.ย ถึง พย. แต่ในปัจจุบัน ยังไม่สามาถดำเนินการได้ และมีปริมาณการเก็บกักน้ำ 100% และมติที่ประชุมได้เห็นว่าควรมีระบบสูบน้ำไปขึ้นแทงค์ ไปใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่

และการตั้งระบบสูบน้ำจากลำน้ำว้า โดยมอบหมาย ให้ รก.นอภ.เวียงสา เป็นเจ้าภาพในการนำเสนอการตั้งคณะทำงาน สำรวจ ออกแบบ คำนวนงบประมาณในการก่อสร้าง พร้อมทั้งการขออนุญาตดำเนินการ เสนอ ผวจ.ต่อไป โดยมี กำนัน ผญบ. อบต.ช่วยสนับสนุน ข้อมูล ชี้เป้าจุดดำเนินการ ตามความต้องการของราษฎร

 

 

 

 

 

 

เครดิต ธีระพล / ทีมข่าวนกกระจอก