ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเมืองกรุงเก่า ติดตามนโยบายแผนการบูรณาการของรัฐบาล !!

ข่าวนกกระจอก
 • 128
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  128
  Shares

ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามแผนการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันนี้ 29 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะพร้อม ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เพื่อเชื่อมโยงแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ โดยพบว่า ทุกแผนงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โครงการจิตอาสา และโครง การประชารัฐสวัสดิการ

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่วัดโตนด 1 อำเภออุทัย และโรงเรียนผู้สูงอายุที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดได้สนับสนุน  ล่าสุด มีทั้งหมด 15 แห่ง พร้อมขยายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด


พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กล่าวอีกว่า การสนับสนุนให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เนื่องจากจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น การบูรณาการของทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ที่มา : ศักดริน พุทธคาวี