คุณแม่สติล คุณปลื้ม พร้อมด้วยท่านสนธยา-สุกุมล คุณปลื้ม มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด แอลกอฮอล์เจล และเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง 

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณแม่สติล คุณปลื้ม พร้อมด้วยท่านสนธยา-สุกุมล คุณปลื้ม มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด แอลกอฮอล์เจล และเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง

คุณแม่สติล คุณปลื้ม พร้อมด้วยท่านสนธยา-สุกุมล คุณปลื้ม มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด แอลกอฮอล์เจลและเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง ให้กับมูลนิธิ ธรรมรัศมีมณีรัตน์ และมูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลุบรี เพื่อนำไปใช้ในกิจการหน่วยกู้ภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 

 

ขอบคุณที่มา : ภูวเศรษฐ์ หมอยา / ทีมข่าวนกกระจอก