ส่งเสริมนโยบายรัฐ! สระแก้วจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ข่าวนกกระจอก
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

ส่งเสริมนโยบายรัฐ! สระแก้วจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP “ตลาดประชารัฐ” มีผู้ประกอบการ ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

นายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายานค้า OTOP “ตลาดประชารัฐ” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อจัดแสดงแบะจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP สินค้าเกษตร

อาหารอร่อยประจำถิ่น และของดีจังหวัดสระแก้ว มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า เข้าร่วมจำนวน ๕๗ ราย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าขุมชน และสินค้าเกษตร สินค้า OTOP อาหารอร่อยของผู้ประกอบการ OTOP ของแต่ละอำเภอ โดยคัดสรรของดีแต่ละอำเภอ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชายหญิงและการสาธิตอาชีพ

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ จัดระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชาวสระแก้วและนักท่องเที่ยวมาชม ช้อป ชิม ได้ทุกวัน โดยจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 2 คืน คือ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีการแสดงคอนเสิร์ต ทีวี 3 สัญจร พบกับดารา นักร้อง ในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วอีกด้วย

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจกอ