หอการค้า พร้อมกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ให้ชาวอำเภอบางพลี กว่า 2,500 ชุด

เมื่อเวลา 10.00 น.วั

Read more

หอการค้า พร้อมกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า แจกถุงยังชีพ ให้ชาวอำเภอเมือง-สำโรงใต้ กว่า 2,600 ชุด หลังผ่านวิกฤตโควิด 19

เมื่อเวลา 11.00 น.วั

Read more