มจร. ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เตรียมขยายให้ครอบคลุม วิทยาลัยสงฆ์ทุกภูมิภาคกว่า 40 จังหวัด

วันนี้ 16 กันยายน 25

Read more

มติประชุม คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน เคาะ 5 ข้อปฏิบัติ มุ่งสู่การขอใบอนุญาต จัดตลาดนัดต้นแค หลังเกิดข้อพิพาท อบต.มวกเหล็กนาน 8 ปี

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.6

Read more