เคาะแล้ว! ครม.มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือน ก.ค. 63 ควบคู่มาตราการผ่อนปรนเฟส 5

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน

Read more

ชัดแล้ว!! ครม.เห็นชอบให้ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้สิ้นเดือน มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น

Read more

ครม.มีมติ เว้น-ลดค่าธรรมเนียม ทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุม

Read more

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฮ!! ได้เงินพิเศษเพิ่ม 7 เดือน เป็นกรณีพิเศษ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน

Read more

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ เพิ่มวงเงินพิเศษ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเ

Read more