ครม.อนุมัติวันลา ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ กระตุ้นท่องเที่ยว ใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยไม่ถือเป็นวันลา

เพจ สำนักข่าว กรมประ

Read more

ครม.ไฟเขียว ลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2% ระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม ก.ย. – พ.ย.

ตามที่มีข่าวปรากฏในส

Read more

ครม. มีมติเห็นชอบ ชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ตั้งแต่ 4-7 ก.ย. 2563

จากสถานการณ์การแพร่ร

Read more

ครม.อนุมัติจ่ายพิเศษ อสม. ปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ มี.ค.-ก.ย.63

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณ

Read more

ครม.ไฟเขียว จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประกันตน ม. 33 ที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบ 6 เดือน

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผย ข่

Read more

เคาะแล้ว! ครม.มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือน ก.ค. 63 ควบคู่มาตราการผ่อนปรนเฟส 5

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน

Read more

ชัดแล้ว!! ครม.เห็นชอบให้ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้สิ้นเดือน มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น

Read more

ครม.มีมติ เว้น-ลดค่าธรรมเนียม ทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุม

Read more

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฮ!! ได้เงินพิเศษเพิ่ม 7 เดือน เป็นกรณีพิเศษ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน

Read more