เครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น กว่า 300 บุกศาลากลาง ยื่นหนังสือถึงรัฐ หนุนโครงการเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ

วันนี้ (15 ธันวาคม 2

Read more

เครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ หนุนจะนะ เป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบที่ 4

วันนี้ 29 กันยายน 25

Read more

อดีตประธานภาคประชาสังคมชายแดนใต้เตือน “เมืองต้นแบบที่ 4” การจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กจบมา ได้มีงานทำ ต้องชัดเจน

นายประสิทธิ์ เมฆสุวร

Read more

รองเลขาฯ ศอ.บต. ไขข้อข้องใจทุกประเด็น เวทีรับฟังความเห็น โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

โครงการเมืองต้นแบบสา

Read more

ประธานหอการค้าสงขลา หนุนโครงการ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ “ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้”

วันที่ 8 ก.ค.63 นายก

Read more