ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุตามถนน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน

Read more

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว “จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่ของแผ่นดิน”

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว “จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่ของแผ่นดิน”

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more