มอบเรือเก็บผักตบชวา ภายใต้โครงการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนา ลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชน

 วันนี้ 11 สิงหาคม 2

Read more

อบต.ตาพระยา ร่วมกับชุมชนกับภารกิจ 4 วันเต็ม กับโครงการกำจัดผักตบชวา ป้องกันคลองน้ำตึ้นเขิน เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 24-27 กรกฎาคม

Read more

อยุธยานำจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม “kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส”

จังหวัดพระนครศรีอยุธ

Read more