เพื่อนบ้านตะโกนเรียก เอะใจไม่เห็นคุณตา รีบเข้าไปดู พบนอนเสียชีวิต ในบ้านพัก ย่านสุขสวัสดิ์

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more

เปิดลงทะเบียน “ผู้สูงอายุ” รับเบี้ยยังชีพปี 2565 ภายใน พ.ย.63 และ ม.ค.-ก.ย. 64

เพจศูนย์ปฏิบัติการนา

Read more

กาชาดตราด ออกเยี่ยม ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ด้านคุณยายอ้าย อายุ 102 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

9 อำเภอ ส่งผู้สูงอายุ แข่งขันกีฬา ในโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว

นายนฤพล สังเกตุ ท่อง

Read more

จังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอผักไห่ มูลนิธิพุทธะมหาเมตา ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จำนวน 10 หลังคาเรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

Read more

นายกเหล่ากาชาด “จัดกิจกรรมโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน” สู่ภูมิภาค แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และและสบปัญหาอื่นๆ ของคนสระแก้ว

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

เช๊คด่วน! ประกาศแล้ว “วันโอนเงิน” ช่วยกลุ่มเปราะบาง คนละ 3000 บาท

เพจ สำนักประชาสัมพัน

Read more

เหมือน 14 อีกครั้ง! ทต.หัวถนน “จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ” ให้คุณตาคุณยายย้อนวัย นอกจากสนุกยังได้อาชีพ

เหมือน 14 อีกครั้ง!

Read more