ปศุสัตว์นนท์ฯ ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ใต้เชิงสะพานพระราม 5 และบริเวณลานวัดนครอินทร์

ปศุสัตว์นนท์ฯ ประกาศ

Read more

ปศุสัตว์อยุธยา สานต่อโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ปศุสัตว์อยุธยา สานต่

Read more