อดีตนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี เดโช มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคชุดใหญ่ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์

วันที่ 29 มกราคม 256

Read more

โควิดส่งผลกระทบ เด็กมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ขาดแคลน อาหารการกิน วอนสังคมช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 24 มกราค

Read more