สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดเสวนา ตามรอยเสด็จพระมหากษัตริย์ นมัสการรอยพระพุทธบาท

วันที่ 22 ก.พ.64 ณ ห

Read more

รอยพระพุทธบาทคู่ และศาลพระเจ้าตากสินมหาราช วังรีศีรีวันวนาราม

รอยพระพุทธบาทคู่ และ

Read more