เก็บตกภาพบรรยากาศ “วันเด็กแห่งชาติ” ลานกองบิน 56 จ.สงขลา ที่แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องบิน การแสดงอากาศยาน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆ 

เก็บตกภาพบรรยากาศ &#

Read more

รร.สิริราชอนุสรณ์ รร.ช่องกุ่มวิทยา “จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562” มอบความสุขให้เด็กๆ !

รร.สิริราชอนุสรณ์ รร

Read more

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม

Read more