ศอ.บต.หารือ สถาบันการศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และการรับรู้แก่นักศึกษาไทยในต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ (SBPAC Ambassador Network) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิ

Read more

เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจ เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ

ที่ ตำบลสะกอมและ ตำบ

Read more

ศอ.บต. เล็งผลักดัน “สนามบินนราธิวาส-สนามบินเบตง” ปรับปรุงยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติ !!

ศอ.บต. เล็งผลักดัน &

Read more

ศอ.บต. พร้อมรับนายกรัฐมนตรี มาเยือนจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อถกปัญหาการพัฒนา!

ศอ.บต. พร้อมรับนายกร

Read more