สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนท์ มอบสิ่งของบริโภค สนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ เทศกาลสงกรานต์

วันที่ 8 เม.ย.64 เวล

Read more

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยุธยา ร่วมกับอำเภอมหาราช และท้องถิ่น เตรียมจัดกิจกรรม ตกปลาพื้นบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

เมื่อเวลา 10.00 น.วั

Read more