4 องค์กร 4 เครือข่ายภาคประชาชน “ประชุมร่วมหารือ ช่วยเหลือประชาชน”

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

“รัฐมนตรี” ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดึงวัด โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาลำคลอง

“รัฐมนตรี&#822

Read more

ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเมืองกรุงเก่า ติดตามนโยบายแผนการบูรณาการของรัฐบาล !!

ผู้ตรวจราชการทุกกระท

Read more